Avís legal

UTE Alicante. Unión Temporal de Empresas Alicante, amb CIF U-66060286 i amb sol·licitud de data de 28 d'agost del 2013 en el Registre Especial d'UTES.

Les dades personals facilitades pels usuaris del web www.alicantelimpia.es són confidencials i seran incorporades als fitxers d'UTE Alicante per a possibilitar el manteniment i la gestió de qualsevol sol·licitud o suggeriment tramés, la qual cosa implica la comunicació o cessió d’aquestes dades a tercers a fi de dur a terme les gestions sol·licitades.

L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades. UTE Alicante, per la seua banda, es compromet a la supervisió i avaluació dels processos per assegurar que la privacitat de les dades siga respectada.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'usuari podrà en tot moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a través de la nostra adreça de correu postal carrer Guillermo Stewart Howie, 12 Pol. Ind. Pla de la Vallonga, 03006 Alacant o correu electrònic: info@utealicante.es

UTE Alicante no es fa responsable dels continguts ni de les opinions expressades pels usuaris a través dels nostres serveis en línia.

Queda expressament prohibida tota reproducció total o parcial per a usos comercials, excepte autorització expressa i escrita d'UTE Alicante, del contingut de qualsevol pàgina d'aquest lloc web.

Finalment UTE Alicante es reserva el dret de modificar la informació continguda en aquesta pàgina web per necessitats del servei o variacions del contracte que té subscrit amb l'Ajuntament.


Tornar web UTE Alicante